top of page

บริการหลังการขาย

นึกถึงคูโบต้า
นึกถึงศรีเมืองยนต์

  • ให้คำปรึกษา
    เกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคโดยช่างผู้ชำนาญ

  • แนะนำวิธีการใช้งาน
    การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า

  • รับแจ้ง และนัดหมายงานบริการต่างๆ
    งานบริการตรวจเช็ค

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (3).png
เทคนิคการช่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม...

3.png
อะไหล่

รายละเอียดเพิ่มเติม...

2(1).png
ศูนย์บริการ

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศรีเมืองยนต์

สายด่วนบริการ

 สำนักงานใหญ่ 081-966-2656

สาขาตระการพืชผล 094-291-6103

สาขาศรีเมืองใหม่ 094-291-6049

สาขาเขมราฐ (หนองผือ) 080-010-9565

สาขาม่วงสามสิบ 081-966-7267

สาขาโพธิ์ไทร 062-241-2397

สาขาเดชอุดม 094-908-5656 

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (4).png

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คูโบต้า อุบลราชธานี ศรีเมืองยนต์ ยินดีให้บริการค่ะ

ขอบคุณที่ส่งคำถาม เราจะติดต่อกลับโดยเร็วค่ะ

bottom of page