top of page

เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 57 แรงม้า 2,434 ซีซี ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 65 ลิตร เหมาะกับนาแห้ง ไร่แห้ง

แทรกเตอร์ MU5702-B

฿910,000.00ราคา
  • บริการส่งสินค้าฟรี
    ภายในจังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง

  • บริการตรวจเช็ค 1-15-12 ตรวจเช็คฟรี 3 ครั้ง ภายใน 1 ปี
    โครงการคุ้มอุ่นใจ บริการตรวจเช็คฟรีอีก 2 ครั้ง ภายใน 2 ปี

bottom of page