top of page

โดรนพ่นยา ไม่ใช่เรื่องไกลตัว รู้งี้ มีนานแล้ว!

อัปเดตเมื่อ 12 ม.ค. 2566

เกษตรกรไทยนั้นมีความคุ้นเคยกับเคมีเกษตรมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือสารกำจัดศัตรูพืชชนิดต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ผลผลิตมากที่สุดจากการลงทุนปลูกในฤดูนั้นๆ

โดรนการเกษตร

อย่างไรก็ตาม การฉีดพ่นยาด้วยเครื่องพ่นสะพายหลังที่เป็นที่นิยมนั้นต้องใช้แรงงานคน ซึ่งเริ่มหาได้ยากด้วยค่าแรงที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งการใช้คนเดินพ่นยานั้นมีโอกาสที่จะพ่นไม่สม่ำเสมอ บางจุดพ่นมาก บางจุดพ่นน้อย หรือบางจุดพ่นไม่ถึง อีกทั้งคนพ่นหากไม่ป้องกันให้ดี อาจทำให้มีโอกาสสัมผัสสารเคมี ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายได้

โดรนพ่นยา อุบลราชธานี

การพ่นสารทางอากาศ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกร โดรนการเกษตร เป็นอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเติมสารลงไปในถังบรรจุ แล้วใช้รีโมทควบคุมสั่งการโดรน ให้บินขึ้นไปยังจุดหมายที่ต้องการ และทำการฉีดพ่นสารจากอากา จากคุณสมบัติเหล่านี้ ทางเราขอสรุปเป็นข้อได้เปรียบของโดรนพ่นยา ดังนี้

1. ฉีดพ่นได้อย่างรวดเร็ว และอัตราการฉีดพ่นสม่ำเสมอ

2. สามารถฉีดพ่นได้อย่างครอบคลุมในพื้นที่เปิดโล่ง

3. สามารถฉีดพ่นได้โดยไม่ทำให้แปลงเสียหายแม้พืชโตสูงแล้ว

4. ไม่ต้องใช้แรงงานคนในการฉีดพ่น

5. มีความเสี่ยงในการสัมผัสสารเคมีน้อยกว่า

Agras T20P

อย่างไรก็ตาม การใช้โดรนเกษตรก็ยังไม่ข้อจำกัดที่เกษตรกรต้องพึงพิจารณา ข้อจำกัดอย่างแรกคือโดรนไม่สามารถบินในบริเวณที่ใกล้สิ่งกีดขวางเช่น ต้นไม้ เสาไฟฟ้า ดังนั้นเกษตรกรผู้ใช้โดรน จึงควรเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสม และพึงระวังต่อสิ่งกีดขวาง เงื่อนไขอีกอย่างของโดรนคือการใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน ดังนั้นสำหรับการใช้งานในจุดห่างไกลอาจต้องเตรียมเครื่องปั่นไฟสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วย


จากข้อได้เปรียบหลายๆด้านของโดรนพ่นยา มีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่ต้องการนำมาใช้งานแทนการฉีดพ่นแบบเดิมๆ แต่ด้วยราคาของโดรนนั้นค่อนข้างสูงกว่าเครื่องพ่นสะพายหลังหลายเท่าตัว ซึ่งนี้เป็นอุปสรรคสุดท้ายที่ทำให้เกษตรกรไทยไม่สามารถเข้าถึงโดรนเกษตรได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีบริษัทสินเชื่อที่เชื่อว่าการเป็นเจ้าของโดรนพ่นยานั้นสามารถทำงานรับจ้างและคืนทุนได้อย่างรวดเร็ว คูโบต้าศรีเมืองยนต์ร่วมกับสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยของเกษตรกร ที่ต้องการเป็นเจ้าของโดรนเกษตร หากเกษตรกรท่านใดมีความสนใจเป็นเจ้าของโดรน สามารถสอบถามมาได้ตามช่องทางด้านล่างbottom of page