top of page

หจก.ศรีเมืองยนต์1991 x สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรในโครงการ "คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ" ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบในวันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมิถุนายน 2567 หจก.ศรีเมืองยนต์ 1991 ร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรในโครงการ "คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ" ให้กับวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี


เนื่องด้วยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มีนโยบายตอบรับโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ เพื่อใช้พัฒนากลุ่มและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน บริษัทสยามคูโบต้าฯ ร่วมกับ คูโบต้าศรีเมืองยนต์ 1991 จึงได้ส่งมอบรถเกี่ยวนวดข้าว รุ่น DC-105X KIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่ม และสร้างรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนอย่างยั่งยืน

ภายในงานส่งมอบนั้นมีตัวแทนจากทุกภาคส่วน ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ ได่แก่

1. คุณสำเริง ม่วงสังข์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี)

2. คุณถิรพุทธิ์ คานทอง (เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี)

3. คุณสุทิน งามเลิศ (นายอำเภอม่วงสามสิบ)

4. คุณศรีอำไพ โอษฐงาม (ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวอุบลราชธานี) 5. คุณทัศนะ คูณคา (เกษตรอำเภอม่วงสามสิบ)

6. คุณบุญเกิด เฉลียวไว (ผู้จัดการขายเขตอีสานล่าง)

7. คุณพิชญา เตชะประเสริฐวิทยา (กรรมการผู้จัดการ คูโบต้าศรีเมืองยนต์ 1991)

8. คุณสุรสิทธิ์ สมสน (ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7)

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คุณสำเริง ม่วงสังข์ ให้เกียรติมาเข้าร่วมงานผู้บริหารสยามคูโบต้า และประธานกลุ่ม ลงนามบันทึกการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเมืองยนต์ 1991 ขอแสดงความยินดี กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับมอบเครื่องจักรกลการเกษตรในโครงการ “คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ” รถเกี่ยวนวดข้าว รุ่น DC-105X KIS ที่สามารถนำไปใช้เก็บเกี่ยวผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนแรงงาน อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนได้อย่างยั่งยืน คูโบต้าศรีเมืองยนต์จะรับหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ดูแลรักษารถเกี่ยวนวดข้าวคันนี้ต่อไป

เพื่อรณรงค์การทำเกษตรปลอดการเผา และสร้างพื้นที่สีเขียว ขอขอบคุณคุณสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติมาร่วมปลูกต้นไม้ร่วมกันในพื้นที่


หลังเสร็จพิธีการ มีอธิบายการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร การบำรุงรักษา และเปิดใช้งานระบบ KIS


คูโบต้าศรีเมืองยนต์เป็นศูนย์บริการสินค้าคูโบต้าแบบครบวงจร มีอะไหล่ครบถ้วน และทีมงานช่างบริการที่ผ่านตามมาตรฐานของสยามคูโบต้า จึงมั่นใจได้ว่า เราพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตกร และลูกค้าทุกท่านในพื้นที่ให้ได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน พร้อมลุยทุกงาน


หากท่านใด ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งด้านสินค้า และบริการของคูโบต้า สามารถติดต่อเข้ามาที่ร้านคูโบต้าศรีเมืองยนต์ ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นครอบครัวใหม่ของร้านเราในวันนี้จะนำรถเกี่ยวไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อไป


#คูโบต้าศรีเมืองยนต์ #ศรีเมืองยนต์ #คูโบต้าร่วมมือเกษตรร่วมใจ #CSR #ศรีเมืองยนต์สำนักงานใหญ่ #ส่งมอบรถเกี่ยวนวดข้าว #ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว #สยามคูโบต้าลีสซิ่ง #วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวหมู่7 #ตำบลหนองเมือง #อำเภอม่วงสามสิบ #แทรกเตอร#รถเกี่ยวนวดข้าว #โดรนการเกษตร #นึกถึงคูโบต้านึกถึงศรีเมืองยนต์


ดู 33 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page