top of page

หจก. ศรีเมืองยนต์ 1991 ร่วมกับ บ.สยามคูโบต้าฯ ในโครงการ "คูโบต้า ภารกิจสร้างสุข"


วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2567 หจก.ศรีเมืองยนต์ 1991 ร่วมกับ บ.สยามคูโบต้าฯ ในโครงการ "คูโบต้า ภารกิจสร้างสุข" เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ที่ลานวัดบ้านสวาสดิ์ ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชนและสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ โดยทางร้านได้มอบ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นจำนวนเงินมูลค่า 15,000 บาท ให้กับชุมชนวัดบ้านสวาสดิ์ให้ใช้กันอย่างทั่วถึงทุกท่านศรีเมืองยนต์มุ่งมั่นตอบแทนสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น กิจกรรม “คูโบต้าภาร กิจสร้างสุข” ในครั้งนี้ ศรีเมืองยนต์จึงมอบหมายให้ #สาขาศรีเมืองใหม่ ส่งมอบความสุขให้แก่พี่น้องเกษตรกร และหวังอย่างยิ่งว่ากิจกรรม "คูโบต้า ภารกิจสร้างสุข" นี้ จะพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน สร้างความสุข และสะดวกสบายให้กับพี่น้องเกษตรกรมากขึ้นกว่าเดิม และเสมอ ทางร้านศรีเมืองยนต์ขอขอบพระคุณค่ะ


#คูโบต้าภารกิจสร้างสุข #ศรีเมืองยนต์ #แทรกเตอร#รถเกี่ยว #รถเกี่ยวข้าว #รถเกี่ยวนวดข้าว #นึกถึงคุโบต้านึกถึงศรีเมืองยนต์ #ศรีเมืองใหม่ #สาขาศรีเมืองใหม่ #ตำบลนาเลิน

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page