top of page

หจก. ศรีเมืองยนต์ 1991 ร่วมกับ บ.สยามคูโบต้าฯ ในโครงการ "คูโบต้าชุมชนสร้างสุข"


เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมในรูปแบบกิจกรรมและงบสนับสนุน “คูโบต้าชุมชนสร้างสุข” โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยทาง หจก.ศรีเมืองยนต์ 1991 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชนและสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ โดยทางร้านซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำห้องน้ำให้กับ วัดบ้านดอนชาด ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการพัฒนาชุมชนให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทพื้นที่อำเภอเป้าหมายสำหรับจัดกิจกรรมและรับรายการส่งเสริมการขายในกิจกรรม “คูโบต้าชุมชนสร้างสุข” ให้ศรีเมืองยนต์ #สาขาโพธิ์ไทร จัดกิจกรรมในครั้งนี้ จากการที่ทางสำนักงานขายภาคอีสานได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลการขายของผู้แทนจำหน่าย พบว่าบางพื้นที่ของผู้แทนจำหน่าย มียอดขายที่หดตัวลง และเป็นพื้นที่เสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้แทนจำหน่ายในการทำตลาดในพื้นที่คู่แข่งขันแข็งแรง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในครั้งนี้ขึ้น และหวังอย่างยิ่งว่ากิจกรรม "คูโบต้าชุมชนสร้างสุข" เพื่อจะสร้างความสุข และสะดวกสบายให้กับพี่น้องเกษตรกรมากขึ้นกว่าเดิม


#คูโบต้าชุมชนสร้างสุข #ศรีเมืองยนต์ #แทรกเตอร#รถเกี่ยว #รถเกี่ยวข้าว #รถเกี่ยวนวดข้าว #นึกถึงคุโบต้านึกถึงศรีเมืองยนต์ #โพธิ์ไทร #สาขาโพธิ์ไทรดู 27 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page