top of page
  • รูปภาพนักเขียนSMY1991

หจก. ศรีเมืองยนต์ 1991 มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ และโรงเรียนบ้านสารภี

อัปเดตเมื่อ 26 ม.ค. 2566


วันเด็ก ศรีเมืองยนต์

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 หจก. ศรีเมืองยนต์ 1991 ้มอบทุนการศึกษา 10 ทุน ทุนละ 3,000 บาท พร้อมอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ และโรงเรียนบ้านสารภี ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี


ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬาที่มอบให้ในวันนี้ จะถูกนำไปใช้ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด เพราะเด็กคือกำลังสำคัญของสังคมในพัฒนาชุมชน รวมไปถึงชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านโปร่งเจริญและโรงเรียนบ้านสารภี ที่ได้ฝากผลงานสวยๆของนักเรียนเกี่ยวกับการเกษตรในอนาคต ให้กับ หจก.ศรีเมืองยนต์ 1991 ทางห้างฯ จะนำความรู้สึกดีๆเหล่านี้ มาเป็นพลังขับเคลื่อนชุมชนและสังคมต่อไป


"รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" - คำขวัญวันเด็ก 2566


ผลงานจากโรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ

ผลงานจากโรงเรียนบ้านสารภี
#คูโบต้าศรีเมืองยนต์อุบลราชธานี #ศรีเมืองยนต์คืนประโยชน์สู่สังคม

#ศรีเมืองยนต์ #วันเด็กแห่งชาติ


ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page