top of page

ศรีเมืองยนต์ แจกกระเป๋าในวันเด็กแห่งชาติ 2024 ในโครงการ KUBOTA ปันน้ำใจให้น้อง ปีที่ 9" มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย "

นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2567


เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 หจก. ศรีเมืองยนต์ 1991 ร่วมกับสยามคูโบต้า โครงการ KUBOTA ปันน้ำใจให้น้อง ปีที่ 9 ตามที่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ "KUBOTA ปันน้ำใจให้น้อง ปีที่ 9" เป็นโครงการที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน จึงเล็งเห็นว่าวันเด็กแห่งชาติเป็นโอกาสที่ดีในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ในแง่การทำกิจกรรม CSR โดยปีนี้ได้มีการปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบการมอบทุนการศึกษา หรือมอบกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้ทางหน่วยงานต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันและพร้อมกันของทางร้านค้าผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ

ศรีเมืองยนต์มอบหมายให้สาขาม่วงสามสิบ สาขาโพธิ์ไทร สาขาเดชอุดม สาขาหนองผือ สาขาศรีเมืองใหม่ และสาขาตระการพืชผล ได้รับหน้าที่จัดหาโรงเรียน เพื่อมอบกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียน และขนมแจกน้องๆ นักเรียน


( โรงเรียนอนุบาลบ้านแก้งอะฮวล, โรงเรียนบ้านห้วยฝ้ายพัฒนา, โรงเรียนอนุบาลไหล่ทุ่ง )


( โรงเรียนบ้านหนองสนาม ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม )


( โรงเรียนบ้านแกล้งเกลี้ยงอูบมุง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ )


( โรงเรียนบ้านหนองเค็ม, โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยบ้านดุมใหญ่ )


( โรงเรียนบ้านนาทอย ต.หนามแท่ง อ.สรีเมืองใหม่ )


( โรงเรียนบ้านน้อยนาเหล่า, โรงเรียนบ้านพะลอง )


และทางร้านหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนที่มอบให้ในวันนี้ จะถูกนำไปใช้ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด เพราะเด็กคือกำลังสำคัญของสังคมในพัฒนาชุมชน รวมไปถึงชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า


และสุดท้ายนี้ศรีเมืองยนต์ยังจัดกิจกรรมภายในสำหรับวันเด็ก สำหรับลูกหลานพนักงานร้านศรีเมืองยนต์ โดยแข่งขันวาดรูปโชว์ผลงานชิงทุนการศึกษาในวันเด็กปีนี้ แต่ละภาพเด็กๆ ใส่ใจ และสวยงามมากๆ ค่ะ


ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูอาจารย์ และเด็กนักเรียนทุกโรงเรียนที่ร้านมอบทุนการศึกษา และกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียน ที่ได้ฝากผลงานสวยๆของนักเรียนเกี่ยวกับการเกษตรในอนาคต ให้กับ หจก.ศรีเมืองยนต์ 1991 ทางห้างฯ จะนำความรู้สึกดี ๆ เหล่านี้ มาเป็นพลังขับเคลื่อนชุมชนและสังคมต่อไป


#ปันน้ำใจให้น้องปีที่9 #ศรีเมืองยนต์ #วันเด็ก2024 #นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต #คูโบต้าศรีเมืองยนต์อุบลราชธานี

ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page