top of page
  • รูปภาพนักเขียนSMY1991

ศรีเมืองยนต์ ร่วมสาธิตวิธีการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 หจก.ศรีเมืองยนต์ 1991 ร่วมสาธิตวิธีการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา ในงานรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ บ้านยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานีโดยมีการสาธิตทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่

ฐานที่ 1 สาธิตการใช้เครื่องอัดฟางก้อน

ฐานที่ 2 สาธิตการใช้เครื่องตัดตอซังข้าว

ฐานที่ 3 สาธิตการใช้โดรนฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพเพื่อช่วยในการย่อยสลายตอซังข้าว

ฐานที่ 4 สาธิตการไถกลบตอซังและหว่านปอเทืองคูโบต้าศรีเมืองยนต์ขอเป็นแรงสนับสนุนให้เกษตรทุกท่าน ทำเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยว เช่น ฟางข้าว และตอซังข้าว โดยนำนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและองค์ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


ดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page