top of page

ศรีเมืองยนต์ ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และประชาชนที่เข้ารับบริการตรวจรักษา

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ศรีเมืองยนต์ ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับแพทย์ พอ.สว. และประชาชนที่เข้ารับบริการตรวจรักษา และบริการต่างๆ ตามที่ พอ.สว.จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.มีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก หมู่ที่ 3 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี มีกิจกรรมบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และบริการต่างๆ จากหน่วยงานจังหวัดและอำเภอ แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลวาริน และตำบลใกล้เคียง ผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน


ในการนี้บุคลากรหน่วยงานต่างๆ มาให้บริการ และมีผู้มารับบริการต่างๆ เป็นจำนวนมาก หน่วยแพทย์ พอ.สว. จึงยังขาดน้ำดื่มเพื่อบริการอย่างเพียงพอ และศรีเมืองยนต์รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมาก จึงร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับหน่วยงานแพทย์ พอ.สว. และประชาชนที่มาเข้ารับบริการ และท้ายที่สุดทางศรีเมืองยนค์ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับสิ่งบริจาคอย่างเพียงพอทั่วถึงค่ะ#ศรีเมืองยนต์ #แทรกเตอร#รถเกี่ยวนวดข้าว #โดรนการเกษตร #โดรนเกษตร #อะไหล่แท้คูโบต้า #ศรีเมืองยนต์บริจาค #ศรีเมืองใหม่ #ศรีเมืองยนต์สาขาศรีเมืองใหม่ #หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ดู 22 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page