top of page

ศรีเมืองยนต์บริจาคเครื่องให้สารละลายทางเลือดดำให้กับโรงพยาบาลนาตาล

วันที่ 14 มีนาคม 2565 คุณชวลิต เตชะประเสริฐวิทยา ผู้บริหาร หจก.ศรีเมืองยนต์ 1991 บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องให้สารละลายทางเลือดดำ จำนวน 3 เครื่อง รวมมูลค่า 230,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

#ศรีเมืองยนต์ #คูโบต้าศรีเมืองยนต์ #อุบลราชธานี #ศรีเมืองยนต์คืนประโยชน์สู่สังคม #ศรีเมืองยนต์สาขาหนองผือ #หนองผือ #นาตาล

ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page