top of page

ศรีเมืองยนต์บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลโขงเจียม

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 คุณชวลิต เตชะประเสริฐวิทยา ผู้บริหาร หจก.ศรีเมืองยนต์ 1991 บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ ได้แก่

1. ถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว จำนวน 7 ถัง

2. Thermomteter InFared จำนวน 2 เครื่อง

3. เครื่อง Infusion pump terumo ผู้ใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง

4. เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด จำนวน 5 เครื่อง

รวมมูลค่า 180,000 บาท มอบให้กับโรงพยาบาลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

#ศรีเมืองยนต์ #คูโบต้าศรีเมืองยนต์ #อุบลราชธานี #ศรีเมืองยนต์คืนประโยชน์สู่สังคม #ศรีเมืองยนต์สาขาศรีเมืองใหม่ #ศรีเมืองใหม่ #โขงเจียม

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page