top of page

ศรีเมืองยนต์บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเขมราฐ

วันที่ 17 มีนาคม 2563 คุณชวลิต เตชะประเสริฐวิทยา ผู้บริหาร หจก.ศรีเมืองยนต์ 1991 บริจาคเครื่องบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ ได้แก่

1. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง

2. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดชนิดอัตโนมัติแบบล้อลาก จำนวน 1 เครื่อง

มูลค่า 124,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

#ศรีเมืองยนต์ #คูโบต้าศรีเมืองยนต์ #อุบลราชธานี #ศรีเมืองยนต์คืนประโยชน์สู่สังคม #ศรีเมืองยนต์สาขาหนองผือ #เขมราฐ #บริจาค

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page