top of page

ศรีเมืองยนต์บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลม่วงสามสิบ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 คุณพิชญา เตชะประเสริฐวิทยา ผู้บริหาร หจก.ศรีเมืองยนต์ 1991 บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ ได้แก่

1. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง

2. เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตัล ชนิดแขนสอด จำนวน 1 เครื่อง

3. เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์มือหมุน พร้อมตู้ข้างเตียง จำนวน 1 ชุด

รวมมูลค่า 212,300 บาท มอบให้โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

#ศรีเมืองยนต์ #คูโบต้าศรีเมืองยนต์ #อุบลราชธานี #ศรีเมืองยนต์คืนประโยชน์สู่สังคม #ศรีเมืองยนต์สาขาม่วงสามสิบ #ม่วงสามสิบ

ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

תגובות


bottom of page