top of page

ศรีเมืองยนต์บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตาลสุม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 คุณชนะ เตชะประเสริฐวิทยา ผู้บริหาร หจก.ศรีเมืองยนต์ 1991 บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ ได้แก่

1. เครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนย้าย ชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 1 เครื่อง

2. เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก จำนวน 1 เครื่อง

รวมมูลค่า 230,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

#ศรีเมืองยนต์ #คูโบต้าศรีเมืองยนต์ #อุบลราชธานี #ศรีเมืองยนต์คืนประโยชน์สู่สังคม #ศรีเมืองยนต์สาขาศรีเมืองใหม่ #ศรีเมืองใหม่ #ตาลสุม

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page