top of page

ศรีเมืองยนต์บริจาคเครื่องปั่นเม็ดเลือดให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 คุณชวลิต เตชะประเสริฐวิทยา ผู้บริหาร หจก.ศรีเมืองยนต์ 1991 บริจาคเครื่องปั่นเม็ดเลือดขนาดจุ 40 หัวปั่น จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 185,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page