top of page

ศรีเมืองยนต์บริจาคเครื่องปั่นเม็ดเลือดให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 คุณชวลิต เตชะประเสริฐวิทยา ผู้บริหาร หจก.ศรีเมืองยนต์ 1991 บริจาคเครื่องปั่นเม็ดเลือดขนาดจุ 40 หัวปั่น จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 185,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

#ศรีเมืองยนต์ #คูโบต้าศรีเมืองยนต์ #อุบลราชธานี #ศรีเมืองยนต์คืนประโยชน์สู่สังคม #ศรีเมืองยนต์สาขาโพธิ์ไทร #โพธิ์ไทร

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page