top of page
  • รูปภาพนักเขียนSMY1991

คูโบต้าศรีเมืองยนต์ มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านคำมณี ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

อัปเดตเมื่อ 26 ม.ค. 2566


ศรีเมืองยนต์ มอบทุนการศึกษา

"รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" - คำขวัญวันเด็ก 2566


เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 หจก. ศรีเมืองยนต์ 1991 ร่วมกับสยามคูโบต้ามอบทุนการศึกษา 10 ทุน ทุนละ 3,000 บาทให้นักเรียนเรียนดี พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านคำมณี ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ในโครงการ "KUBOTA ปันน้ำใจให้น้อง"


ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนที่มอบให้ในวันนี้ จะถูกนำไปใช้ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด เพราะเด็กคือกำลังสำคัญของสังคมในพัฒนาชุมชน รวมไปถึงชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูอาจารย์ และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคำมณี ที่ได้ฝากผลงานสวยๆของนักเรียนเกี่ยวกับการเกษตรในอนาคต ให้กับ หจก.ศรีเมืองยนต์ 1991 ทางห้างฯ จะนำความรู้สึกดีๆเหล่านี้ มาเป็นพลังขับเคลื่อนชุมชนและสังคมต่อไป
#ปันน้ำใจให้น้อง #นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต #คูโบต้าศรีเมืองยนต์อุบลราชธานี


ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page