top of page

คูโบต้าศรีเมืองยนต์ มอบความสุขให้เด็ก ๆ เป็นของขวัญปีใหม่

วันที่ 31 มกราคม 2565 ศรีเมืองยนต์มอบกระเป๋า และขนมให้แก่เด็ก ๆ เป็นของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็ก ภายใต้คำขวัญ "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม" และนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ขอขอบคุณทางโรงเรียนเป็นอย่างสูง ที่ให้ทางศรีเมืองยนต์ของเราได้มอบสิ่งดี ๆ ให้แก่น้อง ๆ ค่ะ


#ศรีเมืองยนต์ #คูโบต้าศรีเมืองยนต์ #อุบลราชธานี #ศรีเมืองยนต์คืนประโยชน์สู่สังคม #ศรีเมืองยนต์สำนักงานใหญ่ #ศรีเมืองยนต์ตระการ #ศรีเมืองยนต์ศรีเมืองใหม่ #ศรีเมืองยนต์หนองผือ #ศรีเมืองยนต์ม่วงสามสิบ #ศรีเมืองยนต์โพธิ์ไทร

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page